Skip to content
MOODS privacy policy

Privātuma politika

(versija 13.04.2021.)

Jūsu privātums mums ir svarīgs.

Mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus tikai saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem, it īpaši 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“VDAR”) un šo privātuma politiku.

Šajā privātuma paziņojumā ir sniegta plašāka informācija par personas datiem, ko apstrādājam, kāpēc mēs tos apstrādājam, kā mēs iegūstam datus, cik ilgi saglabājam datus un kam tos pārsūtām. Tajā arī paskaidrots, kā varat īstenot savas tiesības.

1. Personas identitāte un kontaktinformācija

Šis uzņēmums ir jūsu personas datu pārzinis:

The Cookware Company Europe BV
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
Belgium (Beļģija)

Uzņēmuma numurs: 0635.907.452

Ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, jebkurā brīdī varat sazināties ar mums pa e-pastu (privacy@cookware-co.com), vai rakstot vēstuli uz iepriekš norādīto adresi (adresāts: privātums).

2. Nolūki

Mēs apstrādājam personas datus šādos nolūkos: Tīmekļa vietne

Tālāk attiecībā uz katru nolūku ir paskaidrots, kādus personas datus apstrādājam, kāpēc mēs tos apstrādājam, kā mēs iegūstam datus, cik ilgi saglabājam datus un kam tos pārsūtām.

Tīmekļa vietne

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs apstrādājam jūsu personas identifikācijas datus (IP adresi un sīkfailus).

Šie dati palīdz mums uzlabot tīmekļa vietnes pārlūkošanas ērtumu un pielāgot tīmekļa vietni un interneta veikalu jūsu preferencēm.

Obligāto un funkcionālo sīkfailu izvietošanas juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt labi funkcionējošu un lietošanai ērtu tīmekļa vietni (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Analītiskie, reklāmas un sociālo tīklu sīkfaili tiks izvietoti tikai tad, ja būsiet tiem piekritis (plašāku informāciju atradīsiet sadaļā Sīkfailu politika).

Šos personas datus iegūstam tieši no jums.

Katram sīkfailu veidam ir atšķirīgs derīguma termiņš, un jūs varat jebkurā brīdī mainīt savas sīkfailu preferences (plašāku informāciju atradīsiet sadaļā Sīkfailu politika).

Šos personas datus kopīgojam tikai ar IT un programmatūras nodrošinātājiem, ar kuriem sadarbojamies mūsu tīmekļa vietnes vajadzībām. Šie personas dati var tikt kopīgoti arī ar citiem mūsu grupas uzņēmumiem vai trešās puses uzņēmumiem apvienošanas vai pārņemšanas kontekstā.

3. Drošība

Esam ieviesuši atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datus konfidencialitāti un aizsargātu datus no nejaušas un nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, neatļautas izpaušanas un piekļuves tiem.

Esam noslēguši nepieciešamās līgumiskās vienošanās ar trešām pusēm, ar kurām sadarbojamies, un nenosūtīsim jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, ja tur netiks nodrošināts līdzvērtīgs aizsardzības līmenis.

Mēs neveicam automatizētu lēmumu pieņemšanu.

4. Tiesības

Jebkurā brīdī varat ar mums sazināties, lai īstenotu šādas tiesības:

  • pieprasījums par piekļuvi jūsu personas datiem un to labošanu;
  • pieprasījums par jūsu personas datu dzēšanu;
  • pieprasījums par jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;
  • pieprasījums, kurā iebilstat pret savu personas datu apstrādi;
  • pieprasījums nosūtīt jūsu personas datus citam pakalpojumu sniedzējam;
  • sūdzība, ja uzskatāt, ka nerīkojamies saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Sūdzību varat iesniegt arī uzraudzības iestādei.

Minētās tiesības varat īstenot arī, sazinoties ar mums pa e-pastu (privacy@cookware-co.com) vai sūtot vēstuli uz 1. sadaļā norādīto adresi.

Mēs ievērojam visas ar personas datiem saistītās tiesības, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos.

Attiecībā uz apstrādes darbībām, kuru juridiskais pamats ir leģitīmas intereses (skat. Nolūki) varat lūgt papildu informāciju par interešu samērīguma izvērtēšanu, ko esam veikuši šajā kontekstā.

Ja radīsies šaubas par jūsu personas identitāti, iespējams, lūgsim sniegt papildu informāciju, lai apstiprinātu jūsu identitāti.

5. Aktuālās izmaiņas

Šajā privātuma paziņojumā periodiski var tikt veiktas izmaiņas piemērojamo datu aizsardzības noteikumu robežās. Mūsu tīmekļa vietnē vienmēr būs pieejama jaunākā versija.