Skip to content
MOODS Almindelige salgsbetingelser

Almindelige salgsbetingelser

1. Sælgers identitet
 • The Cookware Company Europe BV
 • Adresse: Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen, Belgien
 • Kundeservice e-mailadresse: moods@cookware-co.com
 • Momsnummer: BE 0635.907.452
 • Websted: www.moodsathome.com
2. Anvendelsesområde og betingelser
 1. Disse almindelige salgsbetingelser gælder for ethvert tilbud til slutforbrugeren vedrørende produkterne, der udbydes til salg på webstedet, dvs. til en fysisk person, der køber eller anvender varerne eller tjenesterne udelukkende til ikkeprofessionel brug.
 2. Du skal være over 18 år gammel for at afgive en bestilling. Hvis du er under 18 år, skal du få dine forældre eller din værge til at afgive bestillingen for dig. Vi har ret til at afvise enhver bestilling, som, vi konstaterer, er afgivet af en mindreårig.
 3. Hvis der også gælder særlige vilkår og betingelser ud over disse almindelige salgsbetingelser, finder ovenstående bestemmelser også anvendelse på disse særlige vilkår og betingelser. Hvis disse almindelige salgsbetingelser og de særlige vilkår og betingelser er i modstrid med hinanden, har de særlige vilkår og betingelser forrang.
 4. Afgivelse af en bestilling samt accept af disse almindelige salgsbetingelser ved afkrydsning i bekræftelsesfeltet som en del af købsprocessen anses for at være en bindende accept af disse almindelige salgsbetingelser.
3. Tilbud og bestilling

Hvis et tilbud kun gælder i en begrænset periode eller er underlagt visse betingelser, vil dette være nævnt udtrykkeligt i vores tilbud.

 1. Produktets tilgængelighed: Produkterne, der sælges, er dem, der vises på webstedet på netop den dato og det tidspunkt, hvor køberen besøger webstedet. Vi vil gøre vores yderste for at imødekomme dine bestillinger. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå, fordi et produkt ikke er tilgængeligt. Hvis et produkt, der er indeholdt i en bekræftet bestilling, ikke er tilgængeligt, får du pr. e-mail besked om, at din bestilling er helt eller delvist annulleret. Hvis du får meddelelse om, at produktet ikke er tilgængeligt, og beløbet allerede er trukket på din bankkonto, vil dette blive tilbageført snarest muligt efter datoen for annullering af din bestilling.
 2. Vi giver altid en beskrivelse af vores produkter og bestillingsproceduren i god tro. Vi er ikke ansvarlige for fejl, der måtte forekomme i produktbeskrivelsen eller bestillingsproceduren. Så vidt muligt vil vi hurtigst muligt rette op på alle fejl, som vi bliver gjort opmærksom på skriftligt. Hvis det leverede produkt ikke svarer til dine forventninger, kan du returnere det ved at følge procedurerne beskrevet i PARAGRAF 9.
 3. Hvis du ønsker at købe et produkt, skal du lægge det valgte produkt i indkøbskurven. Du kan gennemføre din bestilling via indkøbskurven ifølge vejledningen. Dit køb er afsluttet, når du modtager en ordrebekræftelse.
4. Pris
 1. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre vores priser. I så fald får det ingen indflydelse på din bestilling. Produkterne vil blive faktureret på grundlag af den gældende pris på tidspunktet for din bestilling.
 2. Priserne på vores websted angives i DKK og er, medmindre andet er anført, inklusive moms, administrationsgebyrer og alle andre ydelser. De er ikke inklusive transport og forsendelse, som angives separat, når du afslutter dit køb. Disse er desuden specificeret i PARAGRAF 6.2.
5. Betaling
 1. Betaling kan kun ske på webstedet ved brug af de betalingsmetoder, der er vist som mulige. Disse vises, når du gennemfører dit køb.
 2. Hvis du betaler med et kredit- eller debetkort, er din bestilling først afsluttet – og aftalen mellem os endelig – når vi har modtaget bekræftelse fra kortudsteder. Vi kan ikke gøres ansvarlige for forsinkelser i og/eller manglende levering af din bestilling, fordi din kortudsteder nægter at gennemføre betalingen. Bestillinger, der ikke er ledsaget af en gyldig betaling i kortholders navn, vil ikke blive accepteret eller behandlet.
 3. For at garantere sikkerheden ved din onlinebetaling og dine personoplysninger træffer The Cookware Company hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og stiller et sikkert webmiljø til rådighed. Hvis forbrugeren betaler elektronisk, tager The Cookware Company hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i denne forbindelse.
6. Levering og ydelser

Alle produkter vil blive leveret til den adresse, du opgav, da du afgav din bestilling online, i henhold til procedurerne, der beskrives i vores webshop. Der kan kun angives én leveringsadresse pr. ordre (som kan omfatte et eller flere produkter). Du er forpligtet af de oplysninger, du opgav ved bestillingen. Vi kan ikke gøres ansvarlige for konsekvenserne af, at du har opgivet forkerte oplysninger. De bestilte produkter kan kun leveres til adresser i Danmark.

 1. Leveringspriserne er følgende: 50 DKK 
 2. Vores leveringsbetingelser er højst 15 hverdage. Hvis et produkt ikke kan leveres inden for denne leveringsfrist, vil du hurtigst muligt modtage en produktrefundering for det beløb, vi har modtaget, inklusive leveringsomkostninger for det pågældende produkt.
 3. Risikoen for tab, tyveri eller beskadigelse af produkterne bæres af dig fra det tidspunkt, hvor produkterne er leveret.
 4. Den dag, hvor pakken afsendes fra lageret, modtager du et pakkesporingsnummer via e-mail, som du kan bruge til at spore din pakke online med. Ordrebekræftelsen indeholder oplysninger om leveringspriser og moms. Med leveringen følger en følgeseddel med en liste over de bestilte produkter.
 5. Din ordre vil blive afleveret til dig eller en anden person, som er til stede på den leveringsadresse, du har opgivet. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art, der måtte opstå, fordi en anden har modtaget din ordre på leveringsadressen. Hvis der ikke er nogen til at modtage din ordre på leveringsdatoen, efterlader kureren en meddelelse til dig. I dette dokument angives en postadresse, hvor du kan hente dine varer, og/eller et telefonnummer, så du kan aftale en leveringsdato med kurerfirmaet. Du kan afhente dine varer i op til 14 dage efter leveringsdatoen. Efter denne dato kan du ikke længere afhente varerne, og vi forbeholder os retten til at destruere eller videresælge dem. I sådanne tilfælde udbetales der under ingen omstændigheder nogen godtgørelse.
7. Overensstemmelse
 1. Du skal kontrollere, at kvaliteten og mængden af de leverede varer svarer til det bestilte. En klage over synlige fejl og/eller ikke-overensstemmende leverancer skal sendes pr. e-mail til vores kundeservice senest fem (5) dage efter levering. Hvis vi ikke har modtaget en sådan meddelelse senest fem (5) efter leveringen, fortaber du retten til at klage over synlige fejl. Vores kundeservice vil fortælle dig, hvordan du returnerer varerne. Under alle omstændigheder kan varerne kun returneres efter skriftlig bekræftelse fra os. PARAGRAF 7.1 påvirker ikke PARAGRAF 7.3.
 2. Du er også omfattet af en lovbestemt garanti i henhold til gældende national lovgivning.
 3. Alle klager vedrørende manglende overensstemmelse skal sendes pr. e-mail til vores kundeservice senest to (2) måneder, efter at den manglende overensstemmelse er konstateret. Hvis vi ikke har modtaget en sådan meddelelse inden for to (2) måneder, fortaber du retten til at klage over manglende overensstemmelse. Vores kundeservice vil fortælle dig, hvordan du returnerer varerne. Under alle omstændigheder kan varerne kun returneres efter skriftlig bekræftelse fra os.
 4. Hvis et leveret produkt er fejlbehæftet, og hvis proceduren i PARAGRAF 7 er fulgt, erstatter vi varen. Hvis det ikke er, eller ikke længere er, muligt at erstatte varen, refunderer vi alle modtagne beløb, inklusive leveringsomkostninger for de pågældende varer.
8. Erstatningsansvar
 1. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab, skader eller andre problemer, der skyldes, at produkterne er blevet anvendt forkert. I den henseende skal du overholde den vejledning, som producenten har placeret på eller i produktets emballage.
 2. Vi kan ikke gøres ansvarlige for ulemper af nogen art i forbindelse med brug af internettet, navnlig afbrydelse af adgang, indtrængen udefra eller tilstedeværelsen af computervira.
 3. I henhold til begrænsningerne specificeret i de bindende bestemmelser (for eksempel i tilfælde af hel eller delvis manglende opfyldelse eller utilstrækkelig opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser) og uden indskrænkning af nogen garantier (juridiske eller kommercielle), som er gældende for de bestilte produkter, kan vi kun gøres ansvarlige for direkte tab eller skader. Vi kan aldrig gøres ansvarlige for indirekte tab eller skader eller følgeskader eller følgetab.
 4. Hvis vi er ansvarlige for tab eller skader, er vores ansvar altid begrænset til de beløb, vi har modtaget, inklusive leveringsomkostninger, i forbindelse med de bestillinger, som vi gøres ansvarlige for.
9. Fortrydelsesret
 1. Du kan fortryde din bestilling inden for en periode på 14 dage uden at skulle begrunde din beslutning. 14-dages fortrydelsesretten starter på den dato, hvor du eller en anden tredjepart end kureren får fysisk rådighed over produktet i henhold til PUNKT 6.6.
 2. Du skal give os besked om din beslutning om at fortryde, inden fortrydelsesperioden nævnt i PARAGRAF 9.1 er udløbet. Du kan gøre dette via den standardfortrydelsesformular, der er vedhæftet disse almindelige salgsbetingelser, som skal sendes til den e-mailadresse eller postadresse, der er angivet på blanketten. Eller ved at sende en e-mail til moods@cookware-co.com, hvor du i emnefeltet skriver "Returnering af ordre" og dit ordrenummer.
 3. Vi refunderer de beløb, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne. Beløbet refunderes ved hjælp af den samme betalingsmetode, som du benyttede til den oprindelige transaktion, medmindre du giver dit udtrykkelige samtykke til, at vi benytter en anden betalingsmetode. Beløbet vil være refunderet inden for 14 dage, efter at vi er blevet informeret om, at du ønsker at fortryde din bestilling. Det beløb, der skal refunderes, kan dog blive tilbageholdt, indtil vi modtager varerne eller bevis på, at varerne er blevet returneret, alt efter hvad der sker først.
 4. Når du har informeret os om din beslutning om at annullere købet, kan du returnere varerne sammen med følgesedlen til adressen på standardformularen inden for 14 hverdage fra meddelelsen om din beslutning om at annullere bestillingen. Efter denne 14-dages frist kan vi ikke længere acceptere returvarer.
 5. Varerne skal anvendes med rettidig omhu i annulleringsperioden og kun i den udstrækning, det er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion. Du vil (kun) blive holdt ansvarlig for en reduktion i værdien af produkterne, som skyldes brug af produkterne ud over det, der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion. Varerne returneres for din regning og i den originale emballage sammen med alt tilbehør, inklusive brugsvejledningen og følgesedlen.
 6. Alle varer, der returneres, uden at proceduren for fortrydelse er blevet fulgt, vil ikke blive accepteret, og købsprisen vil ikke blive refunderet. Hvis vi konstaterer gentagne tilfælde af returnering af varer uden grund, forbeholder vi os retten til at afvise yderligere bestillinger.
10. Force majeure
 1. I tilfælde af force majeure fritages vi for alle vores forpligtelser. I sådanne tilfælde har vi mulighed for at suspendere vores forpligtelser, så længe force majeure-situationen varer ved.
 2. Omstændigheder, der ud fra en rimelig betragtning ligger uden for vores kontrol, betragtes som en force majeure-hændelse, herunder, men ikke begrænset til alle begivenheder som naturkatastrofer, krig, oprør, opstand, økonomiske sanktioner, brand, oversvømmelse, ekstreme vejrforhold, eksplosioner, epidemier, terrorisme, arbejdskamp, strejke, lockout eller enhver anden form for kollektiv aktion eller konflikt samt alle andre omstændigheder, der kan forhindre den normale fremstilling, forsendelse eller transport af varer, samt andre tilsvarende situationer, der måtte påvirke os, vores underleverandører, vores leverandører eller vores transportører.
11. Beskyttelse af personoplysninger

Vores politik om beskyttelse af personoplysninger kan findes på vores websted.

12. Klagebehandling og tvistbilæggelse
 1. Hvis du ønsker at klage over vores produkter eller tjenester, bedes du kontakte os pr. e-mail på moods@cookware-co.com. Vi vil bestræbe os på at behandle din klage inden for to 2 hverdage.
 2. Alle kontrakter, vi indgår med vores kunder, er underlagt belgisk lovgivning.
 3. Som forbruger er du også beskyttet af de bindende bestemmelser i det land, du bor i. Intet i disse almindelige salgsbetingelser påvirker dine rettigheder som forbruger i forhold til de bindende bestemmelser i den nationale lovgivning.
 4. En anden mulighed for tvistbilæggelse findes i Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelse (ODR). Få mere information om onlinetvistbilæggelsen, og hvordan man indsender en klage på Europa-Kommissionens hjemmeside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
13. Tilføjelser til de almindelige salgsbetingelser og individualitet
 1. Vi forbeholder os retten til at ændre disse almindelige salgsbetingelser på webstedet på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Den gældende udgave af disse almindelige salgsbetingelser offentliggøres på webstedet fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. De almindelige salgsbetingelser, der er gældende på tidspunktet for din bestilling, vil under alle omstændigheder finde anvendelse for din bestilling.
 2. Hvis en eller flere af de bestemmelser, der er indeholdt i disse almindelige salgsbetingelser bliver erklæret ugyldig eller uden retskraft, bliver alene denne bestemmelse erklæret ugyldig. Det vil ikke påvirke gyldigheden og retskraften for øvrige bestemmelser.
STANDARDFORMULAR: FORTRYDELSESRET

Til

The Cookware Company Europe BV
ADRESSE: Henry Fordlaan 62, 3600 Genk
E-MAILADRESSE: moods@cookware.com

 

Oplysninger om kunde

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

 

Eksempel: Jeg gør hermed opmærksom på, at jeg ønsker at benytte mig af min ret til at fortryde følgende produkter og tjenester (angiv oplysninger om det/de relevante produkt/er/tjenester).
Ordrenummer  

Bestilt (dato)                  

Produkter modtaget (dato)

 

Sted Dato                                                                  
Underskrift (kun hvis den indsendes i papirformat)