Skip to content
MOODS privacy policy

Политика за приватност

(верзија 13/04/2021)

Вашата приватност е важна за нас.

Ги собираме и користиме вашите лични податоци само во согласност со важечките прописи за заштита на податоците, особено Општата регулатива за заштита на податоците 2016/679 од 27 април 2016 година („GDPR“) и оваа политиса  за приватност.

Ова известување за приватност дава повеќе информации за личните податоци што ги обработуваме, зошто ги обработуваме, како ги добиваме податоците, колку долго ги задржуваме податоците и со кого ги споделуваме. Исто така, дава повеќе информации за тоа како можете да ги остварите вашите права.

1. Идентитетот и деталите за контакт

Контролор на податоци за вашите лични податоци е следното правно лице:

The Cookware Company Europe BV
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
Belgium/Белгија

Број на претпријатие 0635.907.452

Ако имате прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, можете да не контактирате во секое време преку е-пошта (privacy@cookware-co.com) или со писмо на адресата спомената погоре (Внимание. Приватност).

2. Цели

Ние ги обработуваме вашите лични податоци за една или повеќе од следниве цели: Веб-страница

Подолу можете да ги најдете за секоја намена личните податоци што ги обработуваме, зошто ги обработуваме, како ги добиваме податоците, колку долго ги чуваме податоците и со кого ги споделуваме.

1) Веб-страница

Кога ја посетувате нашата веб-страница, ние ги обработуваме вашите лични податоци за идентификација (IP адреса и колачиња).

Овие податоци ни овозможуваат да го подобриме вашето искуство со пребарување на нашата веб-страна и подобро да ги приспособиме нашата веб-страна  и веб-продавница според вашите желби.

Правната основа за поставување суштински и функционални колачиња е наш легитимен интерес да обезбедиме веб-страна  која добро функционира и е прифатлива за корисниците (чл. 6, §1, (ѓ) GDPR). Аналитички, рекламни и колачиња за социјалните медиуми ќе бидат поставени само доколку сте дале согласност (за повеќе информации, видете ја нашата Политиса  за колачиња).

Овие лични податоци ги добиваме директно од вас.

Датумот на истекување варира по колаче и можете да ги промените вашите параметри за колачиња во секое време (за повеќе информации, видете ја нашата Политиса  за колачиња).

Овие лични податоци ги споделуваме само со провајдери на ИТ и софтвер со кои соработуваме за нашата веб-страница. Овие лични податоци може да се споделат и со други компании од групата на која припаѓаме или со трети компании во контекст на спојување или преземање.

3. Безбедност

Спроведовме соодветни технички и организациски мерки за да обезбедиме доверливост на вашите лични податоци и да ги заштитиме вашите податоци од случајно и незаконско уништување, губење, менување, неовластено откривање и пристап.

Ги направивме потребните договорни аранжмани со третите страни со кои работиме заедно и нема да ги пренесуваме вашите лични податоци надвор од Европската економска област без да се осигураме дека на вашите податоци им е дадено еквивалентно ниво на заштита таму.

Ние не се занимаваме со автоматско одлучување.

4. Права

Можете да не контактирате во секое време за да ги искористите следниве права:

  • Барање за пристап или исправка на вашите лични податоци.
  • Барање за бришење на вашите лични податоци.
  • Барање за ограничување на обработката на вашите лични податоци.
  • Барање за приговор на обработката на вашите лични податоци.
  • Барање за пренос на вашите податоци на друг давател на услуги.
  • Жалба ако мислите дека не постапуваме во согласност со важечките прописи за заштита на податоците. Можете исто така да поднесете жалба до надзорниот орган.

Можете да ги остварите горенаведените права со контактирање со нас преку е-пошта (privacy@cookware-co.com) или со писмо на адресата спомената во дел 1.

Ние ги почитуваме сите права во врска со вашите лични податоци на кои имате право според важечкиот закон.

Доколку повеќе не сакате да ги добивате нашите билтени и промотивни пораки и сакате да ја прекинете обработката на вашите податоци за таа цел, секогаш можете да ја користите врската за отпишување дадена на дното на таквите пораки. Откако ќе се откажете од билтенот и промотивните пораки, веќе нема да ги добивате. Секогаш можете повторно да се претплатите преку нашата веб-страница.

За оние активности за обработка за кои правната основа е легитимен интерес (види Цели), може да ни побарате повеќе информации за тестот за балансирање што го спроведовме во тој контекст.

Во случај на сомневање во врска со вашиот идентитет, може да побараме дополнителни информации за да го потврдиме вашиот идентитет.

5. Ажурирања

Оваа политиса за приватност може да се менува од време на време во рамките на важечките прописи за заштита на податоците. Преку нашата веб-локација секогаш имате пристап до најновата верзија.